• Zwroty i reklamacje

Politykę dotyczącą zwrotów i reklamacji określa IV punkt regulaminu sklepu Rikitiki.net

IV. Gwarancje i reklamacje
 • Towary oferowane w sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi dowodami zakupu (paragon, faktura, karta gwarancyjna)
 • Reklamacje składa się w następujący sposób:
 • a) Droga pocztowa na adres: Galaktyka Sp Z.O.O, Jachranka 42, 05-140 Serock lub
 • b) Droga elektroniczna na adres: sklep@rikitiki.net
 • c) W każdym przypadku towar należy odesłać na adres firmy: Galaktyka.net, Jachranka 42, 05-140 Serock
 • O ile nie będzie wskazane inaczej, kontakt telefoniczny wiąże się z powstaniem po stronie Klienta kosztów telefonicznych. Wysokość kosztów określona jest według stawki danego operatora
 • Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu np. paragon, faktura lub karta gwarancyjna, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym produktem bądź wyciąg z konta lub karty kredytowej. W przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona, zwracamy klientowi cenę i koszt przesyłki.
 • Galaktyka Sp Z.O.O nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionego towaru, wynikające z pracy firmy doręczającej (Poczta , Kurier), oraz z podania przez Klienta nieprawidłowego lub niedokładnego adresu.
 • Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 (czternastu) dni poprzez oświadczenie złożone na piśmie lub poprzez odesłanie rzeczy.
 • Termin dwutygodniowy rozpoczyna się po otrzymaniu niniejszego pouczenia w formie tekstowej, jednak nie wcześniej niż przed otrzymaniem towaru, oraz nie wcześniej niż po wykonaniu przez nas obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 • Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub odesłanie rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy kierować do: Galaktyka Sp Z.O.O Jachranka 42 05-140 Serock. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu
 • Zwroty towarów należy wysyłać wyłącznie na adres: Galaktyka Sp Z.O.O Jachranka 42 05-140 Serock.
 • W przypadku odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cechy i funkcjonowanie.
 • Rikitiki.net zwróci konsumentowi uiszczoną przez konsumenta należność. Jednocześnie konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. Oryginalne opakowanie jest integralną częścią produktu.
 • Zgodnie z ustawą płyty filmy, muzyka , gry, programy pozbawione oryginalnego opakowania nie podlegają zwrotowi.
 • Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 • Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona kupującemu w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę kupującego
 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń w czasie transportu, bądź niezgodności z zamówieniem zakupionych towarów należy zgłosić do Galaktyka Sp Z.O.O nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia odebrania przesyłki.
 • Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych licząc od daty ich otrzymania w formie pisemnej
 • W przypadku reklamacji dotyczących towarów zakupionych w sklepie http://rikitiki.net niezbędne jest dostarczenie wadliwych towarów wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji, a okres 30 dni roboczych na ustosunkowanie się do reklamacji jest liczony od momentu otrzymania przez Galaktyka Sp Z.O.O reklamowanych towarów.
 • Koszt zwrotu towaru ponosi reklamujący, zaś koszt wysyłki wymienionego towaru do reklamującego (po uznaniu zasadności reklamacji) ponosi Galaktyka Sp Z.O.O
 • Zarówno w przypadku zwrotu towaru na skutek odstąpienia od umowy, jak i uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru i przesyłki, w kwocie, jaką zapłacił kupujący zamawiając towar.
 • W razie niezajęcia przez Galaktyka Sp Z.O.O stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez kupującego reklamacji w terminie 30 dni roboczych, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Galaktyka Sp Z.O.O za zasadną.